Ordu aldaketa: nola egokitu? – Cambio de hora: ¿cómo adaptarnos?

Tiempo de lectura aproximado: 3 minutos

Igande goizaldean, martxoak 28, ordu aldaketa dator: 2: 00etan 3: 00ak izango dira. Ordutegi-aldaketak desoreka txikiak eragiten ditu, eta, beraz, egokitzeko jarraibide batzuk gomendatzen dizkizuegu.

Ordu aldaketa martxoaren 28ko goizaldean heldu da. Ordulariak aurreratuko ditugu, eta 2: 00etan 3: 00ak izango dira. Udako ordutegira aldatuta, ordubete lo gutxiago izango dugu, baina igandetik aurrera, argi natural gehiago.

Printzipioz, ordu aldaketak ez du ondorio handirik osasunean. Erakundeak nahikoa gaitasun du egun gutxi barru ordutegi-aldaketa horretara egokitzeko, eta aldaketa hori, bestalde, oso txikia da.

Hala, ikuspuntu biologikotik, ez dago azterketa erabakigarririk ordu aldaketak maila fisiologikoan nahasmenduak eragiteari buruz. Hala ere, desoreka txikiak eragiten ditu, baina pertsonalagoak edo etxekoagoak dira.

Giza gorputzak bere funtzio biologiko asko aldian-aldian 24 orduko erregulartasunez errepikatzeko moduan egiten ditu. Funtzio fisiologikoak (hormonak, tenperatura, immunitatea, etab.) modu koordinatuan gauzatu ahal izatea da aldizkakotasun horren zentzua. Adibidez, lotan gauden bitartean, ez dadila ernarazi gaitzakeen hormona batzuen jariakin-gailurrik sortu. Loa da funtzio arautzaileetako bat.

Loa kentzearen ondorioak

Hori dela eta, LSB-USO sindikatuan ohartarazten dizuegu osasunerako loa kentzeak ondorio larriak dituela eta garrantzitsua dela arazoa loaren espezialista batek tratatzea.

Loa kentzea minbiziarekin, bihotzeko gaixotasunekin, Alzheimerren gaixotasunarekin, obesitatearekin eta diabetesarekin lotu izan da. Era berean, depresioarekin, antsietatearekin, oldarkortasunarekin, suminkortasunarekin eta suizidio-arrisku handiagoarekin lotu da.

Gidatzean, lo falta alkoholaren eta drogen eraginpean gidatzea bezain arriskutsua da, eta laneko istripu asko eragiten ditu. Atsedenik eza laneko istripu eta gorabeheren eta trafikoaren arrisku-faktorea da, erreflexu gutxiago eta erreakzionatzeko gaitasuna baititu.

Loa asaldatzen bada, ez dugu antsiolitikoekin automedikatu behar, batzuek loa alda baitezakete. Espezialista batek nahasmenduaren balorazioa eskatu behar du, benetako arrazoia identifikatzeko eta arazoaren tamainarekin bat datorren konponbidea balioesteko.

Ordu-aldaketara egokitzeko gomendioak

Ordu-aldaketara egokitzeko, jarraibide batzuk gomendatzen dizkizuegu, hain traumatikoa izan ez dadin:

Loaren jarraibideak ez ditugu bat-batean aldatu behar. Oheratzeko ordua hamabost minutuz atzeratzea eta pixka bat beranduago jaikitzea gomendatzen dugu. Astebetean pixkanaka egiten bada, aldaketa ia hautemanezina izango da. Arau bera aplika daiteke otorduetako ordutegian.

Ez konpentsatu nekea siestekin, batez ere siesta egiteko ohiturarik ez badago, barne-erlojua are gehiago aldatzen baita.

Ariketa fisikoren bat egitea. Mugimenduak gure gorputza aktibatzen du. Kontraesankorra dirudien arren, ariketa fisikoak energia ematen du egunaren amaierara baldintza hobeetan iritsi ahal izateko.

Cambio de hora: ¿cómo adaptarnos?

La madrugada del domingo, 28 de marzo, llega el cambio de hora: a las 2:00 serán las 3:00. El cambio de horario ocasiona pequeños desajustes, por lo que os recomendamos algunas pautas para adaptarnos

El cambio de hora llega la madrugada del domingo 28 de marzo. Adelantaremos nuestros relojes, y a las 2:00 horas serán las 3:00 horas. Con el cambio al horario de verano dispondremos de una hora menos de sueño, pero a partir del domingo, de más horas de luz natural.

En principio, el cambio de hora no tiene mayores consecuencias para la salud. El organismo tiene capacidad suficiente para adaptarse en cuestión de pocos días a un cambio horario que, por otro lado, resulta mínimo.

Así, desde el punto de vista biológico no hay estudios concluyentes acerca de que el cambio de hora produzca trastornos a nivel fisiológico. Sin embargo, sí ocasiona pequeños desajustes, pero son más personales o domésticos.

El cuerpo humano realiza muchas de sus funciones biológicas de manera que se repiten periódicamente con una regularidad de 24 horas. El sentido de tal periodicidad es que el conjunto de las funciones fisiológicas (hormonas, temperatura, inmunidad, etc.) puedan producirse de manera coordinada. Por ejemplo, que mientras estemos dormidos no se produzcan picos de secreción de algunas hormonas que pueden despertarnos. El sueño es una de las funciones regulatorias.

Consecuencias de la privación del sueño

Por eso, desde USO os advertimos de las graves consecuencias que tiene la privación de sueño para la salud y la importancia de que el problema sea tratado por un especialista del sueño.

La privación del sueño se ha relacionado con el cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedad de Alzheimer, obesidad y diabetes. De igual forma, se ha relacionado con la depresión, ansiedad, agresividad, irritabilidad y un mayor riesgo de suicidio.

Durante la conducción, la falta de sueño es tan peligrosa como conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, siendo la causa de muchos accidentes laborales. La falta de descanso es un factor de riesgo de accidentes e incidentes laborales y de tráfico, al tener menos reflejos y capacidad de reacción.

Si se sufre una alteración del sueño, no nos debemos automedicar con ansiolíticos ya que algunos pueden alterar el sueño. Se debe pedir una valoración del trastorno por un especialista para que identifique la causa real y estime una solución acorde a la magnitud del problema.

Recomendaciones para adaptarnos al cambio de hora

Para adaptarnos al cambio de hora os recomendamos algunas pautas que se pueden realizar para que no resulte tan traumático:

  • No debemos cambiar las pautas de sueño bruscamente. Recomendamos retrasar la hora de acostarte quince minutos cada día y levantarse un poco más tarde. Si se hace poco a poco a lo largo de una semana, el cambio será casi imperceptible. Se puede aplicar la misma regla con el horario de las comidas.
  • No compensar el cansancio con siestas, sobre todo, si no está en el hábito dormir siesta, pues se altera aún más el reloj interno.
  • Realizar algún tipo de ejercicio físico. El movimiento activa nuestro cuerpo. Pese a que pueda parecer contradictorio, el ejercicio físico proporciona energía para poder llegar en mejores condiciones al final del día.

También le puede interesar:

Cargando…

LSB-USO
Siguenos en: